THAI | ENG  
 
 
   
 
 
ข่าวที่แถลงในงานประชุมผู้สื่อข่าว วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรุงเทพ

คณะนักวิจัย Operation BIM จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ซึ่งประกอบด้วย นักวิจัยสหวิชาการจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้ค้นพบสูตรอาหาร BIM  ซึ่งประกอบด้วยส่วนผสมของพืชและผลไม้ไทย 5 ชนิดที่ออกฤทธิ์เสริมซึ่งกันและกันในการลด พายุไซโตไคนส์ (cytokine storm) อันเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ (respiratory virus หรือ airborne virus) เช่นไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัสไข้หวัดนก ไวรัสซาร์ส และไวรัสไข้หวัดใหญ่ 2009  เป็นต้น

การติดเชื้อไวรัสในทางเดินหายใจจะกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวหลั่งไซโตไคน์(เป็นสารที่หลั่งออกมาจากเม็ดเลือดขาวในการต่อสู้กับเชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกาย) คือ อินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า  (Interleukin-1beta หรือ IL-1)เพื่อสื่อสารกับเซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นๆรวมทั้งเซลล์ภูมิคุ้มกันให้หลั่งสารคัดหลั่งไซโตไคนส์หลากหลายชนิด  โดยเฉพาะจะมีการหลั่งอินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า  และ  ทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์ อัลฟ่า (Tumor necrosis factor alpha หรือ TNF-) และสารภูมิคุ้มกันออกมาอย่างมากมายเพื่อกำจัดไวรัส เรียกว่าเกิดพายุไซโตไคนส์ (cytokine storm) อย่างไรก็ตามการเกิดปรากฏการณ์อย่างไร้การควบคุมนี้  จะทำให้เกิดการทำลายเนื้อเยื่อทางเดินหายใจ และถ้าเกิดที่ปอด  สารคัดหลั่งน้ำและเซลล์ภูมิคุ้มกันจะสะสมในปอดอย่างมากจนสามารถเกิดการอุดตันภายในปอด (ปอดบวม) และทางเดินหายใจจนเสียชีวิตได้

การค้นพบครั้งนี้ มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการยืนยัน โดยการใช้เชื้อ H1N1 ที่ทำให้หมดฤทธิ์แล้ว มาทำการกระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์สร้างและหลั่งไซโตไคนส์   แล้ววัดระดับไซโตไคนส์สำคัญที่สุดสองชนิด ที่เป็นจุดเริ่มต้นของพายุไซโตไคนส์ คือ   อินเตอร์ลิวคิน-1เบต้า  และ ทูเมอร์ เนโครซิส แฟคเตอร์อัลฟ่า  ผลจากห้องปฏิบัติการพบว่า สูตรอาหาร BIM สามารถลดระดับสารที่ทำให้เกิดไซโตไคนส์ทั้งสองชนิดลงได้อย่างมาก ซึ่งจะส่งผลให้ความรุนแรงของอาการที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสบริเวณทางเดินหายใจลดลง ในขณะเดียวกัน สูตรอาหาร BIM นี้ยังสนับสนุนให้เซลล์ภูมิคุ้มกัน (T-cell) สร้างไซโตไคน์ที่เป็นคุณต่อร่างกาย คือ อินเตอร์ลิวคิน-2 (IL-2) เพิ่มมากขึ้น  ซึ่งส่งสัญญาณให้เม็ดเลือดขาวในร่างกายอยู่ในภาวะพร้อมที่จะกำจัดไวรัส นอกจากนี้ อินเตอร์ลิวคิน-2 ยังกระตุ้นให้เกิดการเพิ่มจำนวน และ การปรับสภาพของเซลล์ภูมิคุ้มกัน ทำให้มีการส่งสัญญาณระหว่างเม็ดเลือดขาวต่อ ๆ กันไป  และช่วยให้สร้างสารภูมิคุ้มกัน (antibody) ที่เจาะจงเพื่อไปรวมตัวกับไวรัสนั้น ๆ  แล้วจึงถูกกำจัดโดยเม็ดเลือดขาวต่อไป

การค้นพบในครั้งนี้ เป็นการเปิดมิติใหม่ของการเผชิญกับโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจ  คณะผู้วิจัยเชื่อว่าสูตรอาหาร BIM นี้จะสามารถลดวิกฤตการณ์การเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสทุกชนิดในกลุ่มนี้ รวมทั้งชนิดที่จะเกิดขึ้นใหม่ จากการผสมข้ามสายพันธุ์ในอนาคตด้วยกระบวนการเดียวกันคือ การลดพายุไซโตไคนส์ (นั่นคือลดการสร้างและหลั่งไซโตไคนส์ สำคัญที่เป็นอันตรายต่อชีวิต)

บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ได้จดสิทธิบัตร “สูตรอาหาร BIM” แล้วทั้งในประเทศและสากล

ภาพเคลื่อนไหว