THAI | ENG  
 
 
   
 
 
ใหม่!! ผลิตภัณฑ์จาก Operation BIM

 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจากผลการวิจัยและพัฒนาในโครงการ "การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงามจากผลมังคุด" โดยคณะนักวิจัยจากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมสนับสนุน โดยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และบริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) ปี 2551-2552

"หมู่นี้ รอบเอวลดเอา ลดเอา

ภูมิคุ้มกันเพิ่มเอา เพิ่มเอา....

แถมผิวสวย หน้าใสอีกต่างหาก"

ส่วนผสมของมังคุดสกัดเข้มข้น กับสารสกัดธรรมชาติ
ลดไขมันส่วนเกิน ทำให้เพรียวด้วยกระบวนการธรรมชาติ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกาย
ผลการตรวจเลือดก่อน และหลังรับประทานพบว่า ไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ แต่ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น


ผลการทดสอบกับอาสาสมัคร จำนวน 28 คน ดื่ม "MILS"
ก่อนอาหารมื้อหนัก วันละ 1 ขวด ต่อเนื่องเป็นเวลา 28 วัน

ส่วนที่ลดลง
ลดลงสูงสุด
ลดลงเฉลี่ย
รอบเอวตรงสะดือ
10.50 ซม.
5.55 ซม.
เหนือสะดือ 4 ซม.
10.10 ซม.
5.10 ซม.
ใต้สะดือ 4 ซม.
13.00 ซม.
4.99 ซม.
สะโพก
12.00 ซม.
3.98 ซม.
น้ำหนัก
5.30 กม.
1.41 กม.

 

อาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการทดสอบ

คุณธนภัทร ชาวสูงเนิน
คุณกรวรรณ ศรีสำราญ
คุณรัชนี เครื่องคำ

กว่าจะมาเป็น MILS

  • เริ่มต้นจากราชินีของผลไม้

มังคุดเป็นผลไม้ของเอเชียที่ได้รับความนิยมมาก มังคุดถูกขนานนามว่าเป็น "ราชินีของผลไม้" ซึ่งอาจเป็นเพราะลักษณะภายนอกมีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่หัวขั้วของผลคล้ายมงกุฎของพระราชินี เนื้อในของมังคุดมีสีขาวสะอาด มีรสชาติที่อร่อย ยากที่จะหาผลไม้อื่นมาเทียบแทนได้   การบริโภคผลมังคุดทำให้เราได้กากใยจากเนื้อของมังคุด ซึ่งจะช่วยในการขับถ่าย และได้รับสารอาหาร วิตามิน เกลือแร่ต่างๆ อีกหลายชนิด นอกจากจะรับประทานเป็นอาหารแล้ว ชาวไทยยังนำมังคุดมาใช้เป็นประโยชน์ในตำรับยาแผนโบราณมาเป็นเวลายาวนาน

  • นักวิทยาศาสตร์ไทยค้นพบคุณค่าอเนกอนันต์

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2520  คณะนักวิจัย Operation BIM จากศูนย์วิจัย และพัฒนามังคุดไทย ที่มีผลงานปรากฎเป็นรายงานผลการวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติจำนวนมาก และเผยแพร่ในสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ได้เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลมังคุดในเชิงของสหวิชาการ จนพบว่าสารสกัดธรรมชาติที่มีอยู่ในผลมังคุดเป็นสารในกลุ่ม Xanthones ที่มีอยู่กว่า 40 ชนิด และจากการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งพบว่าการนำสารสกัดธรรมชาติจากมังคุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงต้องใช้สารสกัดชนิดที่มีสรรพคุณสูงสุด ในปริมาณที่เหมาะสมอย่างสาร GM-1 เท่านั้น  จึงจะเกิดคุณค่าในการบำรุง เสริมสร้างสุขภาพ และ ภูมิคุ้มกันที่สมดุล จนเกิดภาวะภูมิบำบัดขึ้น ซึ่งผลของภูมิบำบัดนี้เกิดจากการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้หลั่ง Interleukin-2 ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่เพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายให้มากขึ้น แต่ไม่มากเกินไปจนเกิดผลข้างเคียง และลดการหลั่ง Interleukin-1 ซึ่งเป็นสารชีวโมเลกุลที่ทำให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง แต่ไม่ลดน้อยลงเกินจนเกิดผลข้างเคียง ผลรวมที่ได้คือ ร่างกายสามารถป้องกันสิ่งแปลกปลอมจากภายนอก เช่น สารเคมีอันตราย เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ตลอดจนเซลล์มะเร็ง และสามารถลดอาการผิดปกติซึ่งเกิดขึ้นจากสภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ที่ทำให้เกิดปัญหาทางผิวหนัง สะเก็ดเงิน เบาหวาน ข้อเข่าอักเสบ อาการแพ้ หอบหืด สันนิบาต ตับเสื่อม และ ไตวาย เป็นต้น  ผลงานวิจัยจากมังคุดของคณะนักวิจัย Operation BIM ได้มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ในสื่อสิ่งพิมพ์ในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

  • แต่ผลไม้อันทรงคุณค่าเกิดปัญหา จึงมีการพัฒนาเพื่อแก้ไข 

ในบางฤดูการผลิต  ราคามังคุดในประเทศไทยตกลงจากการที่มีผลผลิตล้นตลาดในช่วงที่ต้นมังคุดออกลูกพร้อมๆกัน ทำให้ชาวสวนไทยประสบปัญหาขาดทุน และเดือดร้อนกันถ้วนหน้า ด้วยความผูกพันกับงานวิจัยมังคุดมาอย่างยาวนาน  คณะนักวิจัย Operation BIM จากศูนย์วิจัยและพัฒนามังคุดไทย จึงตระหนักถึงความจำเป็น และถือเป็นหน้าที่ ว่าจะต้องใช้องค์ความรู้ทางวิชาการที่สะสมจากงานวิจัยมาพัฒนาให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของผลมังคุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของชาวสวน  จึงได้เสนอโครงการเพื่อร่วมแก้ไขปัญหานี้กับองค์กรของรัฐฯ ที่มีหน้าที่โดยตรงหลายองค์กร และในที่สุดได้รับการตอบรับร่วมสนับสนุนการดำเนินการจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ในโครงการ “การพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพ และความงามจากผลมังคุด”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้เนื้อและเมล็ดมังคุดมาแปรสภาพให้เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีปริมาณมาตรฐานของสารสกัด GM-1 เป็นหลัก  โดยปราศจากการเติมสีแต่งกลิ่น ไม่เติมน้ำตาล ไม่มีสารกันบูด ไม่มีส่วนผสมของเปลือก จึงทำให้ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง ยาฆ่าเชื้อรา และไม่มีสารแทนนินจากเปลือกที่มากเกินไปจนเป็นพิษต่อตับ และ อาจก่อมะเร็งในร่องแก้มหรือส่วนบนของทางเดินอาหารเมื่อใช้อย่างต่อเนื่อง
ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพของน้ำมังคุดสกัดเข้มข้นที่ผลิตขึ้น พบว่าสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่ประสบปัญหาจาก เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส มะเร็ง สภาวะแพ้ภูมิตัวเอง ปัญหาทางผิวหนัง สะเด็ดเงิน เบาหวาน ข้อเข่าอักเสบ อาการแพ้ หอบหืด สันนิบาต ตับอักเสบ ไตวาย ฯลฯ ได้อย่างมหัศจรรย์

นอกเหนือจากนี้ คณะนักวิจัย Operation BIM ยังได้นำสารสกัดที่ทรงประสิทธิภาพในการลดสัดส่วนและไขมันส่วนเกิน ที่ได้จากการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ประสิทธิภาพสูงในการลดสัดส่วนและไขมันส่วนเกินในร่างกาย มาผสมกับน้ำมังคุดสกัดเข้มข้น จนเกิดเป็น น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น สูตร MILS จากการทดสอบกับอาสาสมัครไทย จำนวน 28 คนเป็นเวลา 28 วันตามหลักวิทยาศาสตร์สากลพบว่า น้ำมังคุดสกัดเข้มข้น สูตร MILS สามารถช่วยลดกระชับสัดส่วน (ดังผลสรุปในตาราง) อีกทั้งยังทำให้ ผิวพรรณสวย ใบหน้าใส อย่างชัดเจน ตลอดจนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของสาร Interleukin-2 ในเซรุ่ม และจากการตรวจเลือดของอาสาสมัคร ก่อนและหลังการใช้ พบว่าไม่มีผลข้างเคียงใด ๆ เลย

ตารางแสดงผลการทดสอบของอาสาสมัครจำนวน 28 ท่านที่ดื่ม MILS วันละ 1 ขวด เป็นเวลา 4 สัปดาห์

ส่วนเอว และ น้ำหนักที่ลดลง
สัปดาห์ที่ 1
สัปดาห์ที่ 2
สัปดาห์ที่ 3
สัปดาห์ที่ 4
ค่าที่ลดลง
สูงสุด
ค่าเฉลี่ยที่
ลดลง
ค่าที่ลดลง
สูงสุด
ค่าเฉลี่ยที่ ลดลง
ค่าที่ลดลง
สูงสุด
ค่าเฉลี่ยที่
ลดลง
ค่าที่ลดลง
สูงสุด
ค่าเฉลี่ยที่
ลดลง
ตำแหน่งที่รอบเอวตรงสะดือ (ซม.)
7.50
2.26
12.50
4.16
10.50
4.72
10.50
5.55
ตำแหน่งที่เหนือสะดือ (ซม.)
5.20
2.15
10.00
3.94
7.50
4.33
10.10
5.10
ตำแหน่งที่ใต้สะดือ (ซม.)
5.50
1.76
10.50
3.35
11.50
4.68
13.00
4.99
ตำแหน่งที่สะโพก (ซม.)
5.50
1.84
6.00
2.55
9.00
3.56
12.00
3.98
น้ำหนัก (กก.)
2.47
0.70
4.00
0.78
3.33
1.19
5.30
1.41

เพื่อเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของประเทศไทย คณะนักวิจัย Operation BIM จึงได้มีการจดสิทธิบัตรสูตร MILS ทั้งในประเทศ และ สากล โดยมี สิทธิบัตรไทย หมายเลข :  0901004137 และ สิทธิบัตรสากล  หมายเลข  :  PCT/SG2009/000166             

  • แล้วท่านจะได้อะไรบ้าง จากการใช้ น้ำมังคุดสกัดเข้มข้นสูตร MILS

นอกเหนือจากการได้ลดกระชับสัดส่วน ลดไขมันส่วนเกิน มีผิวพรรณ และใบหน้าสวยขาวใส อีกทั้งมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น จากการใช้ผลิตภัณฑ์นี้  ท่านยังเป็นผู้หนึ่งที่ได้ช่วยกำหนดมาตรการยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาราคามังคุดตกต่ำของประเทศไทย และ ลดความทุกข์ร้อนของชาวสวนไทยอีกด้วย

  • คำแนะนำในการใช้ MILS

        เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์ MILS ตามวิธีการใช้ที่ระบุไว้ในฉลากผลิตภัณฑ์  ท่านควรจะได้ผลการใช้ เช่นเดียวกับอาสาสมัครที่เข้าร่วมในโครงการทดสอบ 28 คน ที่ปรากฏในตาราง  ยกเว้นท่านจะมีความพิเศษทางร่างกาย เช่น มีไขมันมากเป็นพิเศษ มีความสามารถในการเผาผลาญไขมันช้า ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดน้ำหนักและลดไขมันส่วนเกินมาหลายขนาน อยู่ในช่วงอายุที่มีการปรับเปลี่ยนฮอร์โมนในร่างกาย เช่น เริ่มเข้าหรืออยู่ในระหว่างวัยทอง หรือ มีกรรมพันธ์ที่มีไขมันมาก
ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ระบุชัดเจนว่า การออกกำลังกายระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์นี้จะทำให้ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นเป็นทวีคุณ ท่านที่มีความพิเศษในกรณีข้างต้น จึงควรออกกำลังกายเพิ่มขึ้นตลอดระยะการใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านจะรู้สึกอิ่มเร็วขึ้นจึงขอให้ท่านหยุดรับประทานทันที เมื่อรู้สึกอิ่ม อย่าฝืนรับประทานต่อและอย่าเสียดายอาหารที่เหลือ  บางท่านที่เกิดอาการง่วงนอนในระยะแรก ๆ ของการใช้ MILS จะสามารถลดอาการง่วงได้ด้วยการลุกขึ้นเดิน ความรู้สึกง่วงจะเปลี่ยนเป็นความรู้สึกสดชื่นอีกครั้งหนึ่ง

ผลิตภัณฑ์ชุด MILS นี้ ได้จัดทำขึ้นเป็นพิเศษ โดยได้เพิ่มโลชั่นสูตร SlimSAFE ที่มีประสิทธิภาพสูงในการลดกระชับสัดส่วนในบริเวณที่ทา  เมื่อใช้ควบคู่กันไปหนึ่งถึงสองชุด ทุกท่านจะมีความพึงพอใจอย่างสูงในผลที่ได้รับ

คำเตือน
MILS ไม่เหมาะสำหรับหญิงมีครรภ์ มารดาที่อยู่ในระหว่างการให้นมบุตร และ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี