THAI | ENG  

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

BIM HEALTH CENTER
89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์
ชั้นที่ 30 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินดง กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02 6464 800
โทรสาร : 02 6464 802


   
 

..จากการเป็นนักวิทยาศาสตร์กลุ่มแรกของโลกที่ได้ทำการวิจัยมังคุดในเชิงสหวิชาการ และพัฒนาจนเป็นผลิตภัณฑ์สู่ตลาดโลก
..
เราได้สะสมประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสารสำคัญของผลไม้นี้

..เราได้ใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนาตามหลักวิทยาศาสตร์สากล ร่วมกับศาสตร์แห่งการเสริมฤทธิ์ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์
..ที่มีประสิทธิภาพ สูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหลายในโลกหลายเท่า

..เราได้ทำการทดสอบจนมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ใช้ได้ผลดีเลิศ ปลอดภัย และไร้ผลข้างเคียง........